چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
اعضاء هیئت علمی
اعضاء هیئت علمی گروه جراحی مغز و اعصاب
دکتر جواد صفایی

دکتر جواد صفایی

مقطع بالینی
دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir