سه شنبه ٠٢ آبان ١٣٩٦
اعضاء هیئت علمی

اعضاء هیئت علمی گروه بیماری های قلب و عروق

دکتر سارا امینی

دکتر مهدی ساجدی خانیان (مدیرگروه)

 
دکتر حسین زاده

دکتر حسین زاده

دکتر موحدزاده

دکتر جواد موحدزاده


 

  

مقطع بالینی
دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir