يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧
اعضاء هیئت علمی
اعضاء هیئت علمی گروه اورولوژی
دکتر حمیدرضا باغانی اول

دکتر حمیدرضا باغانی اول

مقطع بالینی
دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir