چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
اعضاء هیئت علمی
اعضاء هیئت علمی گروه چشم
دکتر ابراهیم شیرزاد

دکتر ابراهیم شیرزاد

مقطع بالینی
دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir