دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
اعضاء هیئت علمی
اعضاء هیئت علمی گروه پوست
دکتر مریم کرابی

دکتر مریم کرابی

دکتر حمیدرضا مقیمی فیروزآباد

دکتر حمیدرضا مقیمی فیروزآباد

مقطع بالینی
دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir