سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦
فرم ها و آیین نامه ها

 

نام فرم word pdf
فرم شماره 1: ارائه و تاييد عنوان پايان نامه
فرم شماره 2: تصویب موضوع پایان نامه تحصیلی
فرم شماره3: انتخاب استاد راهنما
فرم شماره 4 : فرم انتخاب استاد مشاور
فرم شماره 5 : انتخاب استاد راهنمای دوم
فرم شماره 6: تعهد تکراری نبودن عنوان
فرم شماره 7: ارائه و تاييد پروپوزال كارشناسی ارشد
فرم شماره 8: اخذ کد اخلاق
فرم شماره 9:گزارش 3 ماهه
فرم شماره 10: رسید گزارشهای سه ماهه
فرم شماره 11: تایید مقاله توسط استاد راهنما
فرم شماره 12:درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع از پایان نامه
فرم شماره 13: صورت جلسه پیش دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد
فرم شماره 14:در خواست دفاع از پایان نامه
فرم شماره 15: صورت جلسه انتخاب داور
فرم شماره 16: درخواست برگزاری جلسه دفاعیه
فرم شماره 17: دعوت از اساتید داور جهت حضور در جلسه دفاع
فرم شماره18 : وقت برگزاری جلسه دفاع نهایی از پایان نامه
فرم شماره 19: اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه
فرم شماره 20 : صورت جلسه هیات داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان نامه
فرم شماره21: اخذ کد ثبت پایان نامه
فرم شماره 22: فرم شرکت در جلسات دفاعیه پایان نامه ها
فرم شماره 23: تأیید اصلاحات پایان نامه
فرم شماره 24: تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
فرم شماره 25: گواهی تایپ پایان نامه
فرم شماره 26: تایید انجام صحافی پایان نامه
فرم شماره 27: صفحه شناسه
فرم شماره 28: بانک اطلاعات،پایان نامه های کارشناسی ارشد ورساله دکتری
فرم شماره29: بانک اطلاعات چکیده پایان نامه ها
فرم شماره30 : فرم تحویل نسخه های پایان نامه
منو اصلی
دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir