يکشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٧
لاگ بوک ها

لاگ بوک ها

   دانلود : لاک بوک مبینی 96- 95ادیت1 .doc           حجم فایل 393 KB
   دانلود : کارآموزی تکنیک اتاق عمل 1 (1).pdf           حجم فایل 264 KB
   دانلود : LOG BOOK 7.docx           حجم فایل 1045 KB
   دانلود : لاک بوک حشمتیه (1).pdf           حجم فایل 703 KB
   دانلود : ل1اگ بوگ کارآموزی در عرصه اتاق .doc           حجم فایل 694 KB
   دانلود : کارآموزی_اصول_و_فنون_عملکرد_فر.pdf           حجم فایل 703 KB
   دانلود : کارآموزی تکنیک اتاق عمل 1.pdf           حجم فایل 272 KB
   دانلود : کاراموزی 3.docx           حجم فایل 372 KB
   دانلود : کاراموزی 1.docx           حجم فایل 363 KB
   دانلود : ترم 8 لاک بوک امداد.pdf           حجم فایل 372 KB
   دانلود : اتاق عمل اورژانس و ریکاوری.pdf           حجم فایل 337 KB
   دانلود : لاگ_بوگ_کارآموزی_در_عرصه_اتاق_عمل.96.pdf           حجم فایل 1792 KB
   دانلود : لاگ_بوک_کارآموزی_4_هوشبری.pdf           حجم فایل 622 KB
   دانلود : لاگ_بوک_کاراموزی__2_هوشبری.pdf           حجم فایل 624 KB
   دانلود : لاگ_بوک_عرصه_2_هوشبری.pdf           حجم فایل 553 KB
   دانلود : کارآموزی_تکنیک_اتاق_عمل_2.pdf           حجم فایل 716 KB
   دانلود : طرح_درس_کارآموزی4.doc           حجم فایل 152 KB
   دانلود : طرح_درس_کارآموزی_2.doc           حجم فایل 152 KB
   دانلود : طرح_درس_عرصه_2.doc           حجم فایل 156 KB
   دانلود : دفترچه ثبت فعالیتهای کارآموزی در عرصه اتاق عمل.doc           حجم فایل 712 KB
   دانلود : کارپوشه كارآموزي تکنیک در اتاق عمل.docx           حجم فایل 130 KB
   دانلود : اصول پيشرفته مراقبت در اتاق بهبودي.docx           حجم فایل 112 KB
دسترسی سریع
   

   
   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144018300-6        

فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319