چهارشنبه ٢٩ دی ١٣٩٥
برنامه کلاس ها

برنامه کلاس های دانشکده پیراپزشکی

 

   برنامه کلاسی شنبه          
   برنامه کلاسی یک شنبه         
   برنامه کلاسی دوشنبه          
   برنامه کلاسی سه شنبه          
   برنامه کلاسی چهارشنبه          
دسترسی سریع
   

   
   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319