سه شنبه ٢٦ دی ١٣٩٦
برنامه حضور اساتید

برنامه حضور اساتید دانشکده پیراپزشکی

برنامه حضور اساتید مشاور مهر 96-95

  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir