پنج شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٦
مسئول اساتید مشاور

دکتر حسن روانسالار


مدرک تحصیلی: دکتری باکتریولوژی

رتبه علمی: استادیار
سمت:

آدرس: دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 05144446070
فكس:

پست الكترونیك:
صفحه شخصی:
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir