سه شنبه ٠٢ آبان ١٣٩٦
گالری تصاویر


بیمارستان واسعی سبزوار


[68رای]بیمارستان واسعی سبزوار


[50رای]