چهارشنبه ٠٤ مهر ١٣٩٧
گالری تصاویر


بیمارستان واسعی سبزوار


[69رای]بیمارستان واسعی سبزوار


[87رای]