يکشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٦
گالری تصاویر


بیمارستان واسعی سبزوار


[73رای]بیمارستان واسعی سبزوار


[57رای]