چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٣٩٦
گالری تصاویر


بیمارستان واسعی سبزوار


[56رای]بیمارستان واسعی سبزوار


[38رای]