جمعه ٠١ تير ١٣٩٧
گالری تصاویر


بیمارستان واسعی سبزوار


[62رای]بیمارستان واسعی سبزوار


[78رای]