سه شنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٦
گالری تصاویر


بیمارستان واسعی سبزوار


[57رای]بیمارستان واسعی سبزوار


[41رای]