دوشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٦
گالری تصاویر


بیمارستان واسعی سبزوار


[59رای]بیمارستان واسعی سبزوار


[44رای]