يکشنبه ٠٤ تير ١٣٩٦
گالری تصاویر


بیمارستان واسعی سبزوار


[58رای]بیمارستان واسعی سبزوار


[43رای]