سه شنبه ٢٦ دی ١٣٩٦
گالری تصاویر


بیمارستان واسعی سبزوار


[70رای]بیمارستان واسعی سبزوار


[52رای]