شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٥
تاريخچه بيمارستان
رياست
رسالت بيمارستان
چارت سازمانی
بيمارستان برادران شهيد مبينی
کميته ها
حاکميت بالينی
اعتبار بخشی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
فرم رسيدگی به شکايات
نوبت دهی اينترنتی
تماس با ما
برنامه پزشکان مهر 95

برنامه پزشکان

 

   دانلود : برنامه_مهر_95.pdf           حجم فایل 49 KB