نرم افزار ارزشیابی

نرم‌افزار پايش و ارزشيابي اعضای هيأت‌علمي

 

امکانات نرم‌افزار :

الف- ارزشيابي اينترنتي: انجام انواع ارزشيابي‌ها از طريق وب

ارزشيابي اينترنتي به دلیل سهولت در انجام و نتیجه گیری مورد توجه بیشتر دانشگاه‌ها می باشد علاوه بر ارزشیابی دروس تئوری و عملی ارزشيابي باليني، نیز براي اولين بار در کشور توسط اين نرم‌افزار انجام شده و بعضاً نمونه مشابه ديگري ندارند.

 

ب- ساخت فرم‌ها: در اين سيستم قابليت ساخت تعداد نامحدودي فرم وجود دارد.

 از جمله فرم های ایجاد شده توسط این دانشگاه:

دانشجو از استاد( دروس تئوری)

دانشجو از استاد( دروس عملی و آزمایشگاهی)

دانشجو از استاد( دروس بالینی ویژه کارآموزی در عرصه)

دانشجو از استاد( دروس معارف)

همکار از همکار

خود- ارزشيابي

مدیر گروه از اعضای هیات علمی

ارزشيابي باليني (کارآموزان، کارورزان و دستياران از اعضاي هيأت‌علمي باليني)

 

امکان قراردادن تعداد نامحدودي سوال تشريحي نيز در انتهاي فرم وجود دارد.

 

ج- زمان بندي ارزشيابي: مسئول ارزشيابي مي‌تواند براي هر نوع ارزشيابي بازه هاي زماني مشخصي را به عنوان زمان بندي تعريف کند. بدين معنا که تکميل‌کننده فرم فقط در صورتي مي‌تواند اقدام به مشاهده و ارسال يک فرم نمايد که در بازه تعريف شده به سيستم login کند. در غير اين صورت با پيغام‌هايي مانند "زمان ارزشيابي فرا نرسيده است" و يا "مهلت ارزشيابي به پايان رسيده است" مواجه مي‌گردد. در صورت نياز به تمديد مهلت يک نوع ارزشيابي، اين کار بسيار سريع و ساده قابل انجام است.

 

د- نمايش نتايج ارزشيابي به اساتيد: جهت صرفه‌جويي هر چه بيشتر در وقت و هزينه‌ها، مي‌توان پس از پايان ارزشيابي خلاصه نتايج هر فرد را به صورت يک يا چند گزارش در اختيار خود او قرار داد تا بدين وسيله نيازي به چاپ و ارسال نتايج حاصل از ارزشيابي به اساتيد نباشد. قابل ذکر است که پاسخ‌هاي تشريحي ارائه شده در فرم‌هاي تکميل شده، پيش از نمايش به شخص مربوطه توسط کارشناس ارزشيابي قابل بازبيني و حذف موارد ناخوشايند (بويژه پاسخ‌هاي ارائه شده از طرف دانشجويان) مي‌باشد.

 

ه- گزارشات: براي استفاده موثر از اين نرم‌افزار، گزارشات متعدد و کارآمدي در اشکال مختلف طراحي و در سيستم گنجانده شده‌اند که کاربران خاصي مانند مسئول ارزشيابي دانشگاه به آنها دسترسي دارند. گزارش‌گيري بسيار ساده و سريع صورت پذيرفته و جهت استفاده هر چه بهتر از نتايج، امکان ذخيره هر گزارش به فرمت‌هايي مانند PDF، Word و Excel وجود دارد.

 

و- اطلاعات پايه: انجام فرايند ارزشيابي به صورت اينترنتي، نيازمند وجود يکسري اطلاعات مانند اسامي اعضاي هيأت‌علمي، دانشکده‌ها، گروه‌ها، بيمارستان ها، پست‌هاي اعضاي هيأت‌علمي (جهت ارزشيابي‌هايي مثل ارزشيابي مدير گروه) و ... در نرم‌افزار مي‌باشد که براي مديريت هر يک قسمتي در نرم‌افزار گنجانده شده است.

 

ز- دريافت اطلاعات از سيستم آموزش: جهت انجام  ارزشيابي دانشجو از استاد با دقت بالا، اطلاعات سيستم آموزشي مانند انتخاب واحد دانشجويان بايد در نرم‌افزار وجود داشته باشد تا هر دانشجو فقط اساتيد و دروس خود را در همان نيمسال ارزشيابي کند. خوشبختانه با توجه به هماهنگي ايجاد شده، نيازي به ورود دستي اطلاعات در اين برنامه نمي‌باشد. بلکه اين اطلاعات به صورت مکانيزه از سيستم نرم‌افزاري آموزش (نرم‌افزار سما) به نرم‌افزار ارزشيابي منتقل مي‌گردد. خلاصه اطلاعات مورد نياز از سيستم نرم‌افزاري آموزش شامل موارد زیر می باشد:

 

برخي از مشخصات دانشجويان مانند نام، رشته و مقطع

دروسي که هر دانشجو در نيمسال انتخاب نموده است

دروسي که هر استاد در نيمسال تدريس مي کند

کد اساتيد

ضمناً در صورت تمايل رمز عبور دانشجويان در برنامه سما، به برنامه ارزشيابي قابل انتقال است تا بدين صورت نيازي به توزيع رمز عبور جديد بين تعداد زيادي دانشجو نباشد. با اين حال در صورت عدم تمايل به مورد فوق، رمز عبور جديد براي دانشجويان توليد و در اختيار آنان قرار مي‌گيرد.