رزومه تعصبی

جلال تعصبی فرزند محمد شماره شناسنامه ۲۸۵۶۷ کد ملی ۰۷۹۰۲۸۲۵۵۰ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته مدیریت استراتژیک .

شماره تماس ۰۹۱۵۵۷۱۱۹۶۶

ایمیل taassobi@gmail.com

نشانی سبزوار - خیابان ابوریحان - ابوریحان ۳ - شماره پلاک ۷

اهم سوابق کاری

_ سابقه بیش از سی سال خدمت آموزشی در هنرستانها ، آموزشکده فنی ، مرکز تربیت معلم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه فرهنگیان.

ریاست هنرستان فنی دکتر علی شریعتی بمدت ۷ سال.

_ ۹ سال عضویت در شورای اسلامی شهر .

_ نایب رییس شورای اسلامی شهر سبزوار بمدت ۵ سال.

_ رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر بمدت ۷ سال.

_ رییس شورای اسلامی شهرستان بمدت ۳ سال.

_ عضو هیات امنا انجمن معلولین سامان سبزوار.

_ عضو هیات امناء نوسسه خیریه حمایت از بیماری های خاص حضرت علی اصغر (ع).

_ عضو انجمن میراث فرهنگی شهرستان سبزوار.

_ عضو کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان سبزوار.

_ عضو شورای آموزش و پرورش سبزوار.

_ عضو کارگروه استانی تدوین برنامه راهبردی مدیریت هماهنگ شهری.

_ عضو هیات امنا و عضو هیات مدیره مجمع خیرین سلامت سبزوار.