اخبار دانشکده

 


 

تقویم
وظایف ریاست دانشکده

 

شرح وظایف ریاست دانشکده

 

     - ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان ، اساتید و  کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده

- ابلاغ کلیه مصوبات ، مقرارت و آئین نامه های ابلاغی از سوی رئیس محترم موسسه به مدیران گروه ها

- نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس محترم موسسه ابلاغ می شود.

- ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی و فرهنگی اعضای هیات علمی دانشکده .

- پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس محترم موسسه

- ارتقاء هرم اعضاء هیات علمی

- برگزاری جلسه با مدیران محترم گروهها و دانشجویان

- توسعه و گسترش رشته های دانشکده

- هماهنگی با روسای محترم بیمارستانهای آموزشی و برگزاری جلسات مستمر

-استفاده از اساتید مجرب در امر آموزش

 


 

منو اصلی
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما