اخبار دانشکده

 


 

تقویم
معرفی رئیس

 

نام  و نام خانوادگی : موسی الرضا تدین فر

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی

سمت : ریاست دانشکده

نوع استخدام  : رسمی

مکان : پردیس دانشگاه - معاونت آموزشی -  ساختمان B - دانشکده پرستاری مامایی

تلفن : 44011308

پست الکترونیک :mtadayonfar@gmail.com

منو اصلی
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما