اخبار دانشکده

 


 

تقویم
مسئول دفتر

              نام و نام خانوادگی: حاجیه بی بی   امیری                           


 
مدرک تحصیلی کارشناس مدیریت آموزشی و برنامه ریزی

 نوعاستخدام :رسمی

آدرس : پردیس دانشگاه - دانشکده پرستاری و مامایی

پست الکترونیک : hb1amiri@gmail.com

فکس

تلفن : 44011322 

 

 

منو اصلی
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما