پنج شنبه ٢٦ مرداد ١٣٩٦
مقطع علوم پایه

گروه های آموزشی مقطع علوم پایه

آناتومی

آناتومی

اخلاق پزشکی

اخلاق پزشکی

انگل شناسی و قارچ شناسی

انگل شناسی
و قارچ شناسی

ایمونولوژی

ایمونولوژی

بیوشیمی

بیوشیمی

پروتزهای دندانی

پروتزهای دندانی

تغذیه

تغذیه

ژنتیک

ژنتیک

دروس عمومی

عمومی

فارماکولوژی

فارماکولوژی

مهندسی و فیزیک پزشکی

فیزیک پزشکی

فیزیولوژی

فیزیولوژی

معارف

معارف

میکروب شناسی

میکروب شناسی

گروه علوم پایه
دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir