معرفی رابطان آموزش

 

رابطان آموزش و بهسازی منابع انسانی

محل خدمت

ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس
معاونت توسعه و منابع 1 محمود آیتی 44011088
2
اکرم حسین پور
معاونت بهداشتی 3 مهناز ناصح نژاد 44645620
معاونت درمان 4 مریم خباز ثانی 44011026
معاونت غذا و دارو 5 مسعود سیرغانی 44011589
معاونت آموزشی، دانشجویی و پژوهشی 6 زهره ترقبه 44011443
بیمارستان واسعی 7 زهرا طالبی 44651300
بیمارستان شهیدان مبینی 8 فاطمه امیریان 44238100
بیمارستان امداد 9 عصمت شمس آبادی 44640115
بیمارستان حشمتیه 10 حمیده عصاری 4401600
شبکه بهداشت و درمان جوین (بیمارستان قمر بنی هاشم  نقاب) 11 زهرا نقابی 45220771
شبکه بهداشت و درمان جوین (شبکه جوین) 12 محمد باقر پاکزاد 45220747
شبکه بهداشت و درمان جغتای  (بیمارستان جغتای) 13 سید حمید ضیاء 45623814
شبکه بهداشت و درمان جغتای (شبکه جغتای) 14 حسن سروری خواه 45623814
شبکه بهداشت و درمان خوشاب 15 شیما رمضانی 45024688
شبکه بهداشت و درمان داورزن 16 ابوالفضل داورزنی 44924153
حراست 17 عفت مسکنی 44011004
گزینش 18 جواد منیدری 44242105
اورژانس 115 19 هادی عباس آباد عربی 44440000

سامانه ها       دسترسی سریع       لینک های ویژه       اطلاع رسانی
                   
                   
                    آمار بازدید
                   

بازديدکنندگان اين صفحه :

بازديدکنندگان امروز :

78

26389

 
                 

کل بازديدکنندگان :

بازديدکنندگان آنلاين :

29546894

11

                               
Copyright © 2015    Sabzevar University of Medical Sciences. All rights reserved