فرم تفاهم نامه 1396

الف- فرم هزینه ای تفاهم نامه بودجه ای سال 1396 (مهلت تكميل 96/01/17) :

 

ردیف نام فرم دانلود
1 فرم تفاهم نامه بودجه ای سال 1396

 

ب- فرم های آماری تفاهم نامه (مهلت تكميل 96/01/17) :

ردیف نام واحد دانلود
1 معاونت دانشجوئی

2 معاونت آموزشی
3 معاونت تحقیقات و فناوری
4 معاونت غذا و دارو
5 حوزه درمان
6 حوزه بهداشت
7 فوریت های پزشکی

 ١١:٠٩ - يکشنبه ٥ فروردين ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٠:٤٢ - سه شنبه ١٥ اسفند ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

توزیع سبد کالای نوروزی کارکنان دانشگاه
مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه از توزیع سبد کالای نوروزی کارکنان خبر داد.
 ١٠:٥١ - سه شنبه ٨ اسفند ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١١:٠٢ - شنبه ٢٣ دی ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
معاونت توسعه مدیریت و منابع اعلام کرد :
راه اندازی سامانه نقل و انتقالات دانشگاه
 ١٤:٣٩ - يکشنبه ١ مرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>