١٣:٢٣ - چهارشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٠:٤٨ - سه شنبه ١٥ اسفند ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

معاون آموزشی دانشگاه منصوب شد.
روابط عمومی / با حکم دکتر علیرضا مسلم رئیس دانشگاه ، دکتر ژیلا آگاه به عنوان معاون آموزشی منصوب و از خدمات و زحمات دکتر محمد رضا شگرف نخعی قدردانی شد.
 ١٣:١٩ - يکشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
باحکم رئیس دانشگاه
سرپرست شبکه بهداشت و درمان خوشاب منصوب شد.
روابط عمومی / طی حکمی از سوی دکتر علیرضا مسلم رئیس دانشگاه ، دکتر احمدي به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان خوشاب منصوب شد و ازخدمات و زحمات خانم دكتر فاطمه غفاري راد قدردانی شد.
 ١٣:١٤ - يکشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

انتخاب مقاله کارمند دانشگاه در دومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی
مقاله آقای علی تازه گل کارمند معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در دومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی به عنوان مقاله برگزیده انتخاب شد.
 ١٧:٥٩ - شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>