١٥:٠٥ - شنبه ٢٠ خرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
روابط عمومی معاونت بهداشتی خبرداد:
برگزاری سومین کارگروه تخصصی مشترک مدیریت خطر بلایا و مرکزعملیات بحران
رضا تسبندی مدیر گروه خطر بلایا معاونت بهداشتی از برگزاری سومین کارگروه تخصصی مشترک گروه مدیریت خطر بلایا معاونت بهداشتی و مرکز عملیات بحران دانشگاه(EOC) در محل EOC دانشگاه خبر داد.
 ١٢:١٣ - شنبه ٢٠ خرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ٠٩:٢٥ - چهارشنبه ١٧ خرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ٠٨:٥٢ - چهارشنبه ١٧ خرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
روابط عمومی معاونت های آموزشی ،تحقیقات وفناوری:
ارزیابی مرکز آموزشی،درمانی واسعی با حضور تیم ارزیابی درونی دانشگاه
روابط عمومی معاونت های آموزشی ،تحقیقات فناوری دانشگاه/در راستای آمادگی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه، ارزیابی درونی بیمارستان آموزشی درمانی واسعی با حضور تیم ارزیابی درونی دانشگاه انجام شد.
 ٠٨:٣٧ - چهارشنبه ١٧ خرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>