١٤:٢١ - سه شنبه ١٨ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٤:٥١ - دوشنبه ١٧ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٤:٢١ - دوشنبه ١٧ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ١ادامه خبر >>
مدیر درمان دانشگاه :
افزایش میزان رضایتمندی بیماران از خدمات درمانی بیمارستانهای سبزوار
مدیر درمان دانشگاه از کاهش 6/3 درصد سزارین در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر داد .
 ١١:٢٥ - يکشنبه ١٦ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ٠٨:١٠ - يکشنبه ١٦ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>