جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧
ارتباط با ما

آدرس : سبزوار، بلوار شهدای هسته ای، پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ساختمان معاونت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
وب سایت: www.edc.medsab.ac.ir  
ایمیل:

sabzevaredc@gmail.com

edc@medsab.ac.ir
 
فاکس: 05144018840  
تلفن واحد های مرکز:

ردیف

نام و نام خانوادگی

تلفن

مدیر مرکز

دکتر معصومه هاشمیان

44018455

آموزش پاسخگو

دکتر راضیه خسرو راد

44018453

آموزش مجازی

تکتم معصومیان حسینی

44018453

کارشناس طرح تحول

مصطفی سبحانی کیا

44018453

توانمند سازی اساتید

سید مهدی بهشتی نصر

44018453

کارشناس مرکز

الهه سادات قریشی

44018462

کارشناس مرکز

اکرم سبحانی مقدم

44018491

کارشناس طرح تحول

سمانه قلی زاده

44018452

واحدها
گزارش عملکرد مرکز