صفحه اصلی

معرفی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سبزوار

ارائه خدمات در مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار در سال 1378 آغاز گردید. مرکز مطالعات و توسعه آموزش به دلیل نقش حساسي که در ارتقاي کيفي سطح آموزش و يادگيري بر عهده دارد، يکي از واحدهاي اصلي در حوزه معاونت آموزش مي باشد. این مرکز در زمینه های مختلفی همچون برنامه ریزی و مدیریت آموزشی، تدوین و بازنگری در طرح دوره، طرح درس و محتوای دروس، ارزشیابی ،انجام طرح های پژوهش در آموزش و توانمند سازی اعضای هیئت علمی و هدایت و برنامه ریزی امور مربوط به استعدادهای درخشان فعاليت مي نمايد و اقدامات موثر و مفيدي را در راستاي ارتقاي كيفيت آموزش به انجام رسانده است. خلاصه اي از وظایف این مرکز را مي توان بشرح زير برشمرد.

        وظایف مرکز

 • نیازسنجی آموزشی اساتید، دانشجویان، کارکنان و سایر عناصر مرتبط
 • برگزاري دوره، جلسات وکارگاههاي آموزشی  براي دانشجويان و اساتید با توجه به نیاز سنجی
 • ارزشیابی مستمر اساتید، برنامه ها، سوالات امتحانی و گروههای آموزشی
 • شناسایی و حمایت از دانشجویان استعداد درخشان
 • برقراری تعامل با دانشگاههای هم قطب در راستای انجام وظایف آموزشی
 • حمایت از طرح های پژوهش در آموزش در جهت برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آموزشی
 • تقویت، تجهیز و نظارت بر مرکز مهارتهای بالینی(Skill lab Clinical)
 • تدوين برنامه هاي تحصيلي رشته هاي مختلف ( curriculum design)، تدوين برنامه هاي دوره اي( course planning) و طرح درس (lesson planning ) با همکاري گروه هاي آموزشي
 • به كارگيري وتوسعه روشهاي نوين آموزشي در سطح دانشگاه و توسعه آموزشهاي الكترونيكي و مجازی
 • پیگیری تدوين منابع و الگوهای ارزشیابی مثل  log book و port folio
 • تهیه محتوای علمی علوم پزشکی بر اساس تکنولوژی های جدید آموزشی
 • آماده سازی دانشجویان برای شرکت در المپیاد کشوری دانشجویان علوم پزشکی هر ساله
 • تقویت و تجهیز کتابخانه مرکز با هدف برطرف کردن نیاز اعضا هیئت علمی علاقه مند به منابع معتبر و جدید