جمعه ٣١ شهريور ١٣٩٦
mail.medsab.ac.ir نقشه سایت تماس با ما ورود اعضا English
 

 

وظايف اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

- ارسال آئین نامه های آموزشی و دستورالعملهای واصله به دانشکده ها

- ارسال سرفصل دروس رشته ها به دانشکده ها

- ارجاع مشکلات  دانشجویان به شورای آموزشی دانشگاه یا کمیسیون موارد خاص حسب مورد

- نظارت بر جلسات دفاع پایان نامه ها

- آماده سازی لیست اساتید و لاینهای تحقیقاتی جهت انتخاب استاد راهنما توسط دانشجویان

- پیگیری ایجاد رشته های جدید در مقاطع کارشناسی ارشد وphd

- هماهنگی و برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

- پیشنهاد فرمهای مورد نیاز دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی  درشورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

- تهیه فرایندهای آموزشی مرتبط با مقاطع تحصیلات تکمیلی وطرح درشورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

- به روز رسانی اطلاعات سایت اداره تحصیلات تکمیلی توسط کارشناسIT

- لیست نمودن منابع مورد نیاز مطالعاتی جهت دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و اعلام به معاونت پژوهشی

- نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها وبخشنامه ها و... در آموزش دانشکده ها

√   وظايف كارشناس اداره 

 

 

 

 

درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه