کتابخانه مرکزی 3

دسترسی به مجموعه ی BMJ
دسترسی به 22 عنوان مجله ی تمام متن BMJ برقرار گردید.
 ٢٢:١٤ - شنبه ٧ آذر ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

کتابخانه مرکزی دانشگاه در یک نگاه
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1370 با هدف تأمین نیازهای اطلاعاتی اعضاء هیئت علمی، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان و در جهت توسعه فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی این دانشگاه تأسیس گردید
 ١٣:١٥ - شنبه ٢٧ دی ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

  منابع آزمونهای مقاطع مختلف علوم پزشکی                                             
   
  آزمون جامع پزشکی و دندانپزشکی
کارشناسی ارشد 92-93
 پیش کارورزی 92
جامع علوم پایه پزشکی

سایر آزمونهای علوم پزشکی


 

 

 

 

آخرین تاریخ به روز رسانی: 94/12/9

برای پژوهشگران