• انتصاب سرپرست جدید مرکز آموزشی و درمانی امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار
  با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوارسرپرست مرکز آموزشی و درمانی امداد شهید دکتر بهشتی منصوب شد.

 • تقدیر از مهندسان همکار در بیمارستان امداد شهید بهشتی سبزوار
  خواجه نصیرالدین طوسی شاعر، فیلسوف، متکلم، فقیه، دانشمند، ریاضی دان و منجم ایرانی سده هفتم است. به افتخار روز تولد این دانشمند بزرگ، پنجم اسفند به عنوان روز مهندس نام گذاری شده است.

 • یاداشت معاون بهداشتی به مناسبت هفته سلامت مردان

 • تیم بازرسان انطباق دانشگاه ازمرکزآموزشی و درمانی امداد شهید بهشتی سبزوار بازدید کردند
  تیم بازرسان ارزیابی انطباق امور پزشکی با موازین شرعی دانشگاه روز سه شنبه 29 بهمن ماه سال جاری به منظور اجرای بهتر فرایند آیین نامه انطباق و بهبود وضعیت موجود مراکز درمانی از مرکز آموزشی و درمانی امداد شهید بهشتی بازدید به عمل آوردند.

 • بازدید اعضای اعتباربخشی از مرکز آموزشی درمانی امداد
  بازدید ،اعضای هیات ارزیابی واعتباربخشی وزارت از بیمارستان امداد شهیددکتر بهشتی سبزوارامروز صورت گرفت.

روابط عمومی بیمارستان خبرداد:
انتصاب سرپرست جدید مرکز آموزشی و درمانی امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار
با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوارسرپرست مرکز آموزشی و درمانی امداد شهید دکتر بهشتی منصوب شد.
 ١٣:٠١ - پنج شنبه ٨ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
پنجم اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس
تقدیر از مهندسان همکار در بیمارستان امداد شهید بهشتی سبزوار
خواجه نصیرالدین طوسی شاعر، فیلسوف، متکلم، فقیه، دانشمند، ریاضی دان و منجم ایرانی سده هفتم است. به افتخار روز تولد این دانشمند بزرگ، پنجم اسفند به عنوان روز مهندس نام گذاری شده است.
 ١٣:٣٠ - سه شنبه ٦ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
معاون توسعه مدیریت و منابع خبرداد؛
پرداخت مطالبات کارانه پزشکان و کارکنان دانشگاه
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از پرداخت مطالبات کارانه پزشکان و کارکنان این دانشگاه خبرداد.
 ٠٩:٣١ - يکشنبه ٤ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ٠٩:٤٠ - پنج شنبه ١ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
روابط عمومی بیمارستان خبرداد:
تیم بازرسان انطباق دانشگاه ازمرکزآموزشی و درمانی امداد شهید بهشتی سبزوار بازدید کردند
تیم بازرسان ارزیابی انطباق امور پزشکی با موازین شرعی دانشگاه روز سه شنبه 29 بهمن ماه سال جاری به منظور اجرای بهتر فرایند آیین نامه انطباق و بهبود وضعیت موجود مراکز درمانی از مرکز آموزشی و درمانی امداد شهید بهشتی بازدید به عمل آوردند.
 ٠٨:١٠ - چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>