• کمیته تحقیقات دانشجویی عنوان کرد: انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه دوم

  • جذب دستیار پژوهش سرباز در مراکز تحقیقاتی

  • اطلاعیه تمدید زمان ثبت نام هفتمین فراخوان جذب جهت برنامه دستیار پزشک پژوهشگر سال ۱۳۹۹

  • کارگاه کاربرد Arc.GIS در سلامت برگزار می شود

  • برگزاری دوره آموزش آنلاین کار با حیوانات آزمایشگاهی