اطلاعات کلی درباره تاریخچه

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1393 تاسیس گردیده است. این اداره با هدف ایجاد تسهیلات اجرایی لازم برای انجام کلیه اقدامات مربوط به چاپ و نشر کتب و منابع دانشگاهی، که منتج از فعالیتهای علمی-پژوهشی استادان، محققان و دانشجویان باشد، بنا نهاده شده است.


 اداره انتشارات در نظر دارد با ارتقاء و رونق چاپ و نشر، موجبات رشد علمی و سربلندی جایگاه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار را در سطح کشور و بین الملل فراهم سازد، و کیفیت و کمیت محصولات نشر دانشگاه و عرضه کتب را به گونه ای سامان دهد که مخاطبان تمامی رشته های علوم پزشکی، کاربردی ترین و با کیفیت ترین اثر را در بهترین گونه نشر، در اختیار داشته باشند.