• بیست و ششمین خبرنامه علم سنجی منتشر شد.
  بیست و ششمین خبرنامه علم سنجی منتشر شد.

 • رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نتایج ماه November سال 2016 میلادی نظام رتبه‌بندی ESI - Essential Science Indicators
  رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نتایج ماه November سال 2016 میلادی نظام رتبه‌بندی ESI - Essential Science Indicators

 • گزارش علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه در شش ماه اول سال 1395
  گزارش علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه در شش ماه اول سال 1395 بر اساس سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی

 • فهرست دانشمندان 1% برتر علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه‌بندی ESI در ماه May سال 2016 میلادی
  نتایج جدید نظام رتبه‌بندی ESI مربوط به ماه May سال 2016 میلادی منتشر شد.

 • جدیدترین مقادیر شاخصImpact Factor مجلات علوم پزشکی کشور نمایه شده در بانک اطلاعاتی ISI
  جدیدترین مقادیر شاخص ضریب تاثیر یاImpactFactorمجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی ISI منتشر شد.