بیست و نهمین خبرنامه علم سنجی منتشر شد.
بیست و نهمین خبرنامه علم سنجی منتشر شد.
 ٠٨:٣٩ - دوشنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گرنت استفاده شده پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی
گرنت استفاده شده پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی
 ٠٩:١٧ - شنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

امتیاز محاسبه شده مقالات اعضای هیات علمی دانشگاه در سال 1395 برای محاسبه گرنت پژوهشی
امتیاز محاسبه شده مقالات اعضای هیات علمی دانشگاه در سال 1395 برای محاسبه گرنت پژوهشی
 ١٤:٠٠ - جمعه ١٨ فروردين ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٣:٠٠ - جمعه ٢٧ اسفند ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

سخنرانی دکتر فرزی با موضوع مقدمه ای بر روشهای نوین رهایش دارو
سخنرانی با موضوع مقدمه ای بر روشهای نوین رهایش دارو
 ٠٨:٠٨ - شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>