جلسه آشنائی با موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (نیماد) با حضور خانم دکتر مسگرپور (مشاور معاون محترم تحقیقات و فناوری) برگزار شد.
جلسه آشنائی با موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (نیماد) با حضور خانم دکتر مسگرپور (مشاور معاون محترم تحقیقات و فناوری) برگزار شد.
 ١١:٢٣ - چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

جلسه تحلیل و بررسی برنامه عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری سال جاری و سال 96 با حضور خانم دکتر مسگرپور (مشاور معاون محترم تحقیقات و فناوری) برگزار شد.
جلسه تحلیل و بررسی برنامه عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری سال جاری و سال 96 با حضور خانم دکتر مسگرپور (مشاور معاون محترم تحقیقات و فناوری) برگزار شد.
 ١١:٢٢ - چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

اولین جلسه کمیته راهبردی برنامه ثبت سالک (لیشمانیوز) برگزار شد.
اولین جلسه کمیته راهبردی برنامه ثبت سالک (لیشمانیوز) برگزار شد.
 ١١:٢٠ - چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

انتخاب پژوهشگر برتر کشوری در حوزه تحقیقات مرتبط با اعتیاد و مواد مخدر
انتخاب پژوهشگر برتر کشوری در حوزه تحقیقات مرتبط با اعتیاد و مواد مخدر
 ١٠:٠٠ - چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آشنایی با نحوه ارسال پروپوزال های تحقیقاتی و دریافت گرنت از موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (نیماد)
آشنایی با نحوه ارسال پروپوزال های تحقیقاتی و دریافت گرنت از موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (نیماد)
 ١٣:٠٠ - دوشنبه ٩ اسفند ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>