بیست و ششمین خبرنامه علم سنجی منتشر شد.
بیست و ششمین خبرنامه علم سنجی منتشر شد.
 ١١:٣٩ - جمعه ٢٤ دی ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری خبر داد:
کارگاه علمی مبانی مالکیت فکری و ثبت اختراع برگزار شد.
کارگاه علمی مبانی مالکیت فکری و ثبت اختراع برگزار شد.
 ١٩:٣٨ - سه شنبه ١٤ دی ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

امتیاز پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 94
امتیاز پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 94
 ٠٩:١٢ - يکشنبه ١٢ دی ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

کارگاه عملی مبانی مالکیت فکری و ثبت اختراع
کارگاه عملی مبانی مالکیت فکری و ثبت اختراع
 ٠٨:٤٢ - يکشنبه ١٢ دی ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برگزاری کارگاه مهندسی پروتئین و نسل جدید تعیین توالی (NGC) در انستیتو پاستور ایران
برگزاری کارگاه مهندسی پروتئین و نسل جدید تعیین توالی (NGC) در انستیتو پاستور ایران
 ٠٨:٥١ - يکشنبه ٥ دی ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>