چاپ        ارسال به دوست

دبیر شواری نظام پیشنهادات دانشگاه :

تقدیر از طرح های پیشنهادی قابل اجرا در دانشگاه

مهندس اکبر احمدی آسور دبیر شورای نظام پیشنهادات اظهار داشت : ﻧﻈــﺎﻡ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩات در سازمانها ، ﺗﻜﻨﻴﻜــﻲ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻣﻲﺗــﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻓﻜــﺮ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸــﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴــﺄﻟﻪ ﻳﺎﺑﻲ، ﭼﺎﺭﻩ ﺟﻮﻳﻲ، ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﺟﺴﺖ . وی افزود : ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﺩﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ، ﺍﻳﺪﻩﻫﺎ، ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ خدمات ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪ.

مهندس احمدی آسوربا بیان اینکه ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ،تصریح کرد : ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﺍ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺨﺪﻭﺵ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

دبیر شورای نظام پیشنهادات در ادامه افزود : کلیه کارکنان می توانند با ارائه پيشنهاد ات و برنامه های کاربردی ، دانشگاه را در بهسازی و اصلاح فرایند های انجام کار که منجر به رعايت صرفه ، صلاح اقتصادي وبهبود و ارتقاء كيفي و كمي فعاليتهاي دانشگاه می شود یاری نمایند.

وی عنوان نمود : از طرح های پیشنهادی که در شورای پیشنهادات و هیات رئیس دانشگاه تایید شود ، با هدایای نفیس مالی تقدیر می شود .١٣:٤٠ - سه شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٦    /    شماره : ٧٣٩٦    /    تعداد نمایش : ٨٩٢


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: