چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
منو اصلی

خانه بهداشت داشخانه در سال 1379 تاسیس شده و در سال 1376 با دو بهورز شروع به کار نموده است ,تعداد 141خانوار در ان سکونت دارند و جمعیت ان 440 نفر می باشد.

فاصله خانه بهداشت داشخانه از مرکز بهداشت درمانی شم اباداد 14 کیلومتر میباشد که این مسیر بصورت جاده اسفالت می باشد. 

لینکهای مفید

 
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه