کتابخانه مرکزی 3
 ١٣:١٩ - سه شنبه ٣ اسفند ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

دسترسی به مجموعه ی BMJ
دسترسی به 22 عنوان مجله ی تمام متن BMJ برقرار گردید.
 ٢٢:١٤ - شنبه ٧ آذر ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

ساعت کار کتابخانه

 

 

  • شنبه تا چهارشنبه: ساعت 7:30َ الی18
  • ساعت کاری کتابخانه در ترم تابستان:

       شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30َ الی 14:45َ

 

 

 

 

 

 

 

برای پژوهشگران