کتابخانه مرکزی 6

دسترسی به مجموعه ی BMJ
دسترسی به 22 عنوان مجله ی تمام متن BMJ برقرار گردید.
 ٢٢:١٤ - شنبه ٧ آذر ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

کتابخانه مرکزی دانشگاه در یک نگاه
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1370 با هدف تأمین نیازهای اطلاعاتی اعضاء هیئت علمی، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان و در جهت توسعه فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی این دانشگاه تأسیس گردید
 ١٣:١٥ - شنبه ٢٧ دی ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

ساعت کار کتابخانه

 

 

  • شنبه تا چهارشنبه: ساعت 7:30َ الی18
  • ساعت کاری کتابخانه در ترم تابستان:

       شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30َ الی 14:45َ

 

 

 

 

 

 

 

برای پژوهشگران