کتابخانه مرکزی 3

دسترسی به مجموعه ی BMJ
دسترسی به 22 عنوان مجله ی تمام متن BMJ برقرار گردید.
 ٢٢:١٤ - شنبه ٧ آذر ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

کتابخانه مرکزی دانشگاه در یک نگاه
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1370 با هدف تأمین نیازهای اطلاعاتی اعضاء هیئت علمی، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان و در جهت توسعه فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی این دانشگاه تأسیس گردید
 ١٣:١٥ - شنبه ٢٧ دی ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
عناوین کارگاه های سال 1395 مدرس محل برگزاری متصدی اجرا
مقاله نویسی خانم دلیلی سالن کنفرانس معاونت آموزش معاونت تحقیقات و فناوری
طرز تهیه پرسشنامه الکترونیکی خانم دلیلی سالن کنفرانس معاونت آموزش معاونت تحقیقات و فناوری
آشنایی با اینترنت خانم دلیلی سالن کنفرانس معاونت آموزش معاونت تحقیقات و فناوری
 عناوین کارگاه سال 1394
 مدرس  محل برگزاری
 متصدی اجرا
 مهارت های پایه و مبانی اینترنت
 ملیحه دلیلی
 معاونت آموزش
 معاونت تحقیقات و فناوری
 جستجو در منابع الکترونیک
 ملیحه دلیلی
 معاونت آموزش
 معاونت تحقیقات و فناوری
 جستجو در پایگاه های معتبر پزشکی
 ملیحه دلیلی
 بیمارستان واسعی
 معاونت تحقیقات و فناوری
 آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی
 ملیحه دلیلی
 معاونت آموزش
 معاونت تحقیقات و فناوری
نحوه نگارش مقالات ISI ملیحه دلیلی بیمارستان واسعی
آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی(فلوشیپ پژوهش اعضای هیئت علمی) ملیحه دلیلی معاونت اموزش معاونت تحقیقات و فناوری

 

برای پژوهشگران