کتابخانه مرکزی 4

دسترسی به مجموعه ی BMJ
دسترسی به 22 عنوان مجله ی تمام متن BMJ برقرار گردید.
 ٢٢:١٤ - شنبه ٧ آذر ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

کتابخانه مرکزی دانشگاه در یک نگاه
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1370 با هدف تأمین نیازهای اطلاعاتی اعضاء هیئت علمی، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان و در جهت توسعه فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی این دانشگاه تأسیس گردید
 ١٣:١٥ - شنبه ٢٧ دی ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

 

 

کتابخانه های دانشگاه:  

1. کتابخانه دانشکده پرستاری جوین     

کتابدار سرکار خانم میمری (کارشناس کتابداری و علوم اطلاع رسانی)

آدرس: نقاب. خ امام خمینی. نبش خ شهید آوینی

2. کتابخانه بیمارستان واسعی            سایت کتابخانه     

آدرس: بیمارستان واسعی

کتابدار: سرکار خانم عبداله زاده (کارشناس پرستاری)

3. کتابخانه بیمارستان مبینی               

آدرس: خ کاشفی

کتابدار: سرکار خانم غنی آبادی (کارشناس کتابداری و علوم اطلاع رسانی)

4. کتابخانه بیمارستان امداد شهید بهشتی  سایت کتابخانه   

آدرس: سبزوار خ رازی

کتابدار: جناب آقای رحیمی(کارشناس پرستاری)

5. کتابخانه بیمارستان حشمتیه

آدرس: خیابان اسدآبادی

کتابدار: سرکار خانم ششتمدی(کارشناس پرستاری)

برای پژوهشگران