کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی (2)
کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی (2)
 ٠٩:٠١ - سه شنبه ٢٩ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٤:٥٣ - دوشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ٠٩:٠٠ - دوشنبه ٢١ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

کارگاه مدیریت کلاس و تعامل مثبت با فراگیران
کارگاه مدیریت کلاس و تعامل مثبت با فراگیران
 ١٤:٥٤ - سه شنبه ١٥ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آزمون کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی
آزمون کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی
 ١٤:٥٢ - سه شنبه ١٥ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>