• فراخوان برنامه جذب دستیاران پژوهشی
  قابل توجه دانشجویان و فارغ التحصیلان پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی

 • گرنت استفاده شده پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی
  گرنت استفاده شده پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی

 • امتیاز محاسبه شده مقالات اعضای هیات علمی دانشگاه در سال 1395 برای محاسبه گرنت پژوهشی
  امتیاز محاسبه شده مقالات اعضای هیات علمی دانشگاه در سال 1395 برای محاسبه گرنت پژوهشی

 • برخی از اقدامات مهم حوزه ی معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه در سال 95

 • گزارش تصویری از حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درسبزوار
  بازدید معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به روایت تصویر...