فرمها

 

 

 

فرم تقاضای اعتبار ویژه پژوهشی(گرنت)سالانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار98

 1397  فرم پروپوزال طرح پژوهشی

فرم قرارداد همکاری مشترک پژوهشی (اصلاح شده)

 

 

 

فرم ثبت فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی دانشگاه (اسفند 97)

1397 فرم انتخاب فناور برتر دانشگاه

فرم گزارش پیشرفت طرح پژوهشی

 

 

 

فرم انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه 1397

فرم داوری مقالات

فرم گزارش پایان طرح پژوهشی

 

 

 

 

 

فرمدرخواست واگذاری مسئولیت طرح

آیین نامه ها و دستورالعمل ها


ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی  

آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

بخشنامه مرتبط با انتشارات تکراری و همپوشان 

راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

 

 راهنمای ارزشیابی عملکرد فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی در سال 1395

آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه 1397

دستورالعمل نحوهی تخصیص اعتبار پژوهشی(گرنت)1398 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه

 

 

 

آیین نامه فرصت مطالعاتی

آیین نامه تخصیص اعتبار پژوهشی 1397(گرنت)

آیین نامه پیوست(پزشک پژوهشگر)1398

 

 

 

    آیین نامه پیشنهادی نحوه اعطای لقب هیات علمی الحاقی

    دستورالعمل شرکت در همایش های علمی خارج از کشور دانشگاه

    آیین نامه حق تشویق فعالیتهای پژوهشی مصوب1397

 نشانی: سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319   / کد پستی: 9617913114- 9617913112  / فکس: 44018484-051  / تلفن: 44018319-051               آدرس اینترنتی: vcResearch.medsab.ac.ir              پست الکترونیک: vc.Research@medsab.ac.ir