دوشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٩
مژده ناوی نژاد

 

 

 مژده ناوی نژاد

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد  مامایی

مرتبه علمی: مربی 
سمت: عضو هیات علمی دانشگاه 

آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی - بیمارستان مبینی 
تلفن: 44018317
فكس: 

پست الكترونیك: 
صفحه شخصی:
   دانلود : رزومه_انگلیسی.pdf           حجم فایل 703 KB
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir