دوشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٩
دکتر علی اصغر جسمی

 

جسمی

نام و نام خانوادگی : علی اصغر جسمی مرغزار


مدرک تحصیلی: دکتری پرستاری

مرتبه علمی: استادیار  
سمت: عضو هیات علمی دانشگاه  

آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی 
تلفن: 44018391
فكس: 

پست الكترونیك: JesmiA@medsab.ac.ir
صفحه شخصی:

 

   دانلود : CV.jasmi (1).pdf           حجم فایل 704 KB
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir