سه شنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٩
معاونت آموزشی، پژوهشی

 

دکتر عبدالقادر عصاررودی


مدرک تحصیلی: دکتری پرستاری

مرتبه علمی: استادیار
سمت: معاون آموزشی ، پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی 
تلفن: 05144018314
فكس: 

پست الكترونیك: 
صفحه شخصی:

    شرح وظایف 

CV.English

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir