پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
آرایش دروس

آرایش دروس ارائه شده در رشته های دانشکده بهداشت بر حسب ورودی های مختلف

دانشجویان محترم توجه فرمایید که آرایش دروس صرفا جهت اطلاع از تعداد واحدها و دروس رشته تحصیلی شما می باشد.

جهت انتخاب واحد از بخش دروس ارائه شده نیمسال  استفاده نمایید.


آرایش دروس دانشکده بهداشت

ردیف

مقطع و رشته

کد گروه

ورودی

ترم

دریافت فایل

نام استاد مشاور

1          

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

38

942

2

1

_

2         

932

4

1

_

3        

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

96

942

2

1

_

4        

کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

92

951

1

1

آ.سبحانی کیا

5        

941

3

1

آ . دکتر رحمانی

6         

931

5

1

آ. مهندس خمیرچی

7        

921

7

1

خ. دکتر هاشمیان

8        

کارشناسی ناپیوسته  بهداشت محیط

98

942

2

1

خ. شریفی

9         

932

4

1

آ. فتاحی

10        

کاردانی بهداشت محیط

95

942

2

1

خ.رضائی

11        

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

32

942

2

1

آ.دکتر مهری

12       

932

4

1

آ. خسروآبادی

13      

922

6

1

خ. باغانی

14      

912

8

1

آ.تبرائی

15       

کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

35

951

1

1

آ.ناعمی

16       

941

3

1

آ. یعقوبی فر

17      

کاردانی بهداشت مبارزه

70

942

2

1

آقای مسکنی

18      

کاردانی بهداشت خانواده

60

942

2

1

آقای مسکنی

19       

کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای

62

942

2

1

آ.مهندس احمدی آسور

20       

932

4

1

آ.دکتر شموسی

21       

922

6

1

آ. دکتر فلاحی

22       

912

8

1

آ.مهندس حکمت شعار

23      

کاردانی بهداشت حرفه ای

65

942

2

1

خ.رضائی

 


   دانلود : آرایش_دروس_دانشکده_بهداشت.doc           حجم فایل 90 KB
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir