اخبار دانشکده

 


 

تقویم
معرفی کارکنان

کارشناس مسئول آموزش دانشکده:   خانم شنوایی

مدرک تحصیلی:کارشناسی 

شماره تماس:   44018330  - داخلی 8330

نمابر:

پست الکترونیکی:

 

کارشناس آموزش دانشکده : 


شماره تماس: 44018330  - داخلی 8330

منو اصلی
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما