اخبار دانشکده

 


 

تقویم
معرفی کارکنان

کارشناس مسئول آموزش دانشکده:   خانم معصومه  ریاحی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

شماره تماس:   44018330  - داخلی 8330

نمابر:

پست الکترونیکی:beyhagh2013@gmail.com

 

کارشناس آموزش دانشکده : 


شماره تماس: 44018330  - داخلی 8330

منو اصلی
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما