مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و مراکز تحقیقاتی

 

معرفی مدیر

 

مرکز رشد فناوری سلامت

 

واحد ارتباط با صنعت

 

واحد ابداعات و اختراعات

 نشانی: سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319   / کد پستی: 9617913114- 9617913112  / فکس: 44018484-051  / تلفن: 44018319-051               آدرس اینترنتی: vcResearch.medsab.ac.ir              پست الکترونیک: vc.Research@medsab.ac.ir