دسترسی سریع
پنج شنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٩

 

 بازدید معاون محترم پرستاری وزارت محترم  بهداشت و درمان از بیمارستان واسعی