دوشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٩
کارآموزی

برنامه کار آموزی دانشجویان پرستاری نیمسال اول 1400-1399

کار آموزی دانشجویان ترم 6 پرستاری

کار آموزی دانشجویان ترم 5 پرستاری

کارآموزی دانشجویان ترم 4 پرستاری

 

*****************

 

برنامه کار آموزی دانشجویان مامایی نیمسال اول 1400-1399

                                               برنامه کارآموزی ترم 3 مامایی نیمسال اول 1400-1399

کارآموزی ترم 7- 5 مامایی نیمسال اول 1400-1399

برنامه کارآموزی ترم 7 مامایی غیر بومی نیمسال 1400-1399

برنامه کارآموزی ترم 5 مامایی

برنامه کارآموزی ترم 7 مامایی

 

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir