يکشنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٩
تاریخچه


دانشگاه علوم پزشكي سبزواردرسال 1365باظرفيت 80 دانشجو تحت عنوان دانشكده پرستاري ومامايي سبزواروزير نظردانشگاه علوم پزشكي مشهد تاسيس وعهده دار تربيت دانشجويان پرستاري ومامايي درمقطع كارداني گرديد.

درسال 1373 دانشكده علوم پزشكي سبزوار مستقل گرديد.

 در سال 1387از دانشکده به دانشگاه تغيير وضعيت داد و شامل 4 دانشكده پزشكي- بهداشت- پيراپزشكي-پرستاري ومامايي مي باشد.

دانشکده پرستاری ومامایی با 5 رشته تحصیلی  به شرح ذیل درمقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و کارشناسی مشغول به فعالیت می باشد.

_ پرستاری

_مامایی

_کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی و جراحی

_کارشناسی ارشد پرستاری گرایش مراقبت های ویژه

_کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir