معرفی همکاران

نام ونام خانوادگی

سمت

شماره تماس

مهندس محمد عبداله زاده

  مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

051-44018545

مهندس معصومه فاتحی

کارشناس مسئول مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی

و رسیدگی به شکایات

051-44018542

مهندس عباس نقیبی

کارشناس ارشد مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی

051-44018544

مهندس محمد بروغنی

کارشناس ارشد مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی

051-44018547

مهندس مسعود سیرغانی

کارشناس مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی

051-44018546

مهندس فریبا اصغری

دبیرخانه

051-44018543
منوی معاونت
        دسترسی سریع                  لینک های ویژه
                اطلاع رسانی
                                         
                                         
                                         
                                          آمار بازدید
                                         

بازديدکنندگان اين صفحه :

بازديدکنندگان امروز :

3373

13248

                                           

کل بازديدکنندگان :

بازديدکنندگان آنلاين :

52173138

24

                                                   

Copyright © 2015    Sabzevar University of Medical Sciences. All rights reserved